Badanie ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzone są badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych".

Celem badania jest gromadzenie opinii na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych form i metod kształcenia, uzyskanie informacji na temat relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim i interesariuszami procesu dydaktycznego oraz stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków.

Procedurą objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 07.01.2020 r. - 23.02.2020 r.

Zakresem badania objęci zostaną nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów oraz doktoranci.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety.